top of page
2019

Konferencja 2019

Zachęceni sukcesami poprzednich

edycji, zrealizowaliśmy kolejną, tym razem Międzynarodową konferencję naukową na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego pt. „Dziecko w systemie wsparcia”

Odbyła się ona w dniach 2-3 kwietnia 2019r.  we Wrocławiu. 

Miasto Wrocław i okoliczne powiaty cały czas borykają się z dużymi problemami w pozyskiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze, a z przeprowadzonych przez naszą Fundację wstępnych badań rynkowych wynika, że wiedza społeczeństwa  na temat rodzin zastępczych jest bardzo niewielka.  W związku z tym każde nasze działanie w tym zakresie jest bardzo ważne i cenne.   

Konferencja odbyła się:

2 kwietnia 2019r. - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30b, aula 45

3 kwietnia 2019r. - Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, we Wrocławiu, sala "Pamięć"

Celem organizacji konferencji jest:

- spotkanie, dialog i integracja różnych środowisk zajmujących się pieczą zastępczą – teoretyków, badaczy, dydaktyków i praktyków,

- kontynuowanie działań promujących i wspierających rodzicielstwo zastępcze przez stałe pokazanie opinii publicznej pozytywów z codziennej pracy rodzinnej pieczy zastępczej,

- zidentyfikowanie i dookreślenie problemów wspierania rodzin i ogólnego funkcjonowania pieczy zastępczej (poszukiwanie sposobów oraz metod wsparcia),

- zaprezentowanie /poszukiwanie skutecznych metod wsparcia dziecka w pieczy zastępczej („know-how” i „best practices” z różnych rynków)

- podkreślenie znaczenia rodzinnej pieczy zastępczej,  a zwłaszcza poszukiwanie możliwości wsparcia rodzin zastępczych i rozwoju rodzicielstwa zastępczego,

- zaprezentowanie różnych doświadczeń rodziców zastępczych oraz różnicy w wychowaniu dzieci w pieczy instytucjonalnej i rodzinnej, jak również dyskusja nad możliwymi zmianami dot. usamodzielniania się dzieci z pieczy zastępczej,

- zwrócenie uwagi na olbrzymią potrzebę współpracy sądów z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka oraz organizatorami pieczy zastępczej.

Uczestnikami naszych konferencji są przedstawiciele świata nauki: socjologowie, politycy społeczni, ekonomiści, pedagodzy, specjaliści z zakresu pracy z dziećmi, przedstawiciele urzędów i samorządów, starostw powiatowych i organizatorzy pieczy zastępczej, przedstawiciele sądownictwa, rodzice zastępczy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, jak również kandydaci na rodziny zastępcze i inne osoby związane i/lub zainteresowane tematem rozwoju rodzicielstwa zastępczego, w tym różni specjaliści.

Konferencja jest zaplanowana do 200 osób.

Zachęcamy do obejrzenia relacji z konferencji.

dziecko (1) (1).jpg

Sprawozdzanie z Konferencji 2019:

2018

Konferencja 2018

11 kwietnia 2018 roku w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu zroganizowaliśmy Ogólnopolska konferencja naukowa na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego „Rodzinna piecza zastępcza w perspektywie XXI wieku -  szanse, zagrożenia, wsparcie”.

Celem Konferencji było spotkanie i dialog różnych środowisk zajmujących się pieczą zastępczą – badaczy, dydaktyków, praktyków. Spotkanie to stanowił okazję do poznania i diagnozy problemów wyłaniających się w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej.

Adresatami Konferencji byli przedstawiciele świata nauki: socjologowie, politycy społeczni, ekonomiści, pedagodzy, specjaliści z zakresu pracy z dziećmi, przedstawiciele rządu (Ministerstwa Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Dziecka), samorządowi (Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Wrocławia, starostwa powiatowe i organizatorzy pieczy zastępczej), przedstawiciele sądownictwa, rodzice zastępczy, organizacje pozarządowe,

w tym członkowie Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, kandydaci na rodziny zastępcze i inne osoby związane i/lub zainteresowane tematem rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego, w tym różni specjaliści.

Organizatorzy:

Partnerzy:

Patronaty honorowe:

Prezentacje z Konferencji:

2017

Sprawozdanie z Konferencji 2018:

Konferencja 2017

Prezentacje z Konferencji:

Sprawozdzanie z Konferencji 2017:

Film z Konferencji:

bottom of page