top of page

Klucz Do Jutra- korepetycje dla dzieci

Klucz Do Jutra to projekt Fundacji EY i bierzemy w nim udział już od 2019 roku.

Celem projektu jest wsparcie edukacyjne dla dzieci wychowujących się w rodzinnej pieczy zastępczej.

W ramach projektu:

  • wolontariusze udzielają dzieciom i młodzieży korepetycji

  • każdy wolontariusz ma 1 podopiecznego,

  • spotkania odbywają się raz w tygodniu

  • projekt trwa cały rok szkolny (aktualnie: październik 2023 - czerwiec 2024)

Wolontariuszka siedzi przy biurku z chłopcem w wieku szkolnym z rodzinnej pieczy zastępczej i pomaga mu w nauce. Na biurku leżą notatki, zeszyty i tablet, z którego razem się uczą.
Logo projektu Klucz Do Jutra
Logo Fundacji EY

Co oferujemy Wolontariuszom?

  • szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, metodyki nauczania oraz specyfikacji pieczy zastępczej

  • opieka psychologa oraz superwizja

  • wyjścia integracyjne dla wolontariuszy

  • nagrody- niespodzianki podczas oficjalnego zakończenie projektu

  • do projektu można dołączyć w trakcie trwania roku szkolnego

Klucz Do Jutra to nie tylko nauka, ale i tworzenie bezpiecznej więzi pomiędzy wolontariuszem, a uczniem. Aby to ułatwić, organizowane będą spotkania dodatkowe, w ramach których wolontariusze i dzieci będą mogli wspólnie wyjść do kina, ZOO lub na basen. Wszystkie wyjścia zostaną dobrane indywidualnie. ​​

bottom of page