top of page

Przekaż półtora procent

Od 10 czerwca 2016r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Oznacza to, że każdego roku w okresie rozliczeniowym możesz przekazać nam 1,5% swojego podatku.

1-5_procent_CMYK.jpg

Wspieraj

Dzieci

z Rodzin

Zastępczych

i Rodzinnych

Domów Dziecka

Podaruj

1,5%

podatku dla naszej Fundacji

KRS0000495960

Jak przekazać 1,5%? Zmiany!

Od 2019 roku zmienia się sposób rozliczania PITów. Od tej chwili nie musisz składać wniosku,
ponieważ Urząd Skarbowy zrobi to za Ciebie.


Jak przekazać 1,5%? Urząd Skarbowy automatycznie przekaże 1,5% tej organizacji pożytku
publicznego (OPP), która została przez Ciebie wybrana w ubiegłym roku. Wskaże również cel
szczegółowy - ten, który wybrałeś rok wcześniej. Urząd Skarbowy automatycznie zaznacza zgodę na
przekazanie wybranej OPP informacji o 1,5%, według informacji z ubiegłego roku. Pamiętaj, że
możesz edytować te dane.

Jak rozliczyć PIT za rok 2022? Zmiany!

1.

Od 15 lutego twój PIT będzie dostępny w serwisie podatki.gov.pl

2.

Uwierzytelnij się

 • Wpisz swoje dane:

  • PESEL (albo: NIP i datę urodzenia) 

  • kwotę przychodu z deklaracji za rok 2021

 • lub użyj profilu zaufanego

3.

Sprawdź swoje dane. Teraz możesz:

 • zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

 • jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na:
  — wspólne z małżonkiem 
  — jako osoba samotnie wychowująca dzieci

 • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku

 • zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę

 • dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

 • odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę

 • nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone

4.

Zaakceptuj i wyślij zeznanie

Dlaczego warto przekazać 1,5%?

Dlaczego warto przekazać 1,5%? Dlatego, że właśnie TY możesz pomóc!

 

Zawsze warto jest pomagać, szczególnie, że przekazując 1,5% swojego podatku kompletnie nic nie tracisz i nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów. Masz za to szansę, aby zadecydować o tym, co dalej stanie się z częścią Twojego podatku. To Ty wybierasz!

Pamiętaj, że 1,5% może trafić jedynie do organizacji posiadających status OPP, co oznacza, że z łatwością możesz sprawdzić ich realne działania i upewnić się, że Twój 1,5% zostanie wykorzystany we właściwy sposób.

Sama procedura przekazania 1,5% jest przejrzysta i wygodna: wystarczy, że na swoim formularzu PIT umieścisz numer KRS wybranej przez siebie organizacji.

Nad czym się jeszcze zastanawiasz? Przekaż 1,5% i dołóż tym samym swoją szlachetną cegiełkę :)

Dlaczego Fundacja Przystanek Rodzina?

Każdego dnia walczymy o lepsze życie dla dzieci pochodzących z trudnego środowiska. Czym jest trudne środowisko? To zazwyczaj rodzice z problemami, którzy z różnych względów nie są w stanie zająć się swoimi dziećmi. Często tym problemem jest alkohol, przemoc lub choroba.

Nie zgadzamy się, aby dzieci, które posiadają "problematycznych" rodziców, wychowywały się w domach dziecka. Umieszczanie dzieci poniżej 10 roku życia jest w Polsce niezgodne z prawem! Najlepszym miejscem na rozwój małego człowieka jest rodzina, dlatego dążymy do tego, aby wszystkie dzieci w trudnej sytuacji życiowej, mogły trafić pod opiekę rodzinnej pieczy zastępczej: do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Z wielkim zaangażowaniem wychodzimy naprzeciw potrzebom rodzin zastępczych i wspieramy ich w życiu codziennym.

 • organizujemy spotkania i szkolenia dla rodziców zastępczych, którzy chcą poszerzać swoje kompetencje.

 • organizujemy wspólny czas wolny dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, starając się odciążyć rodziców w opiece nad dziećmi.

 • pomagamy w procesie usamodzielniania się dzieci

 • każdego roku organizujemy akcje Back to School i imprezy świąteczne, ponieważ każde dziecko zasługuje na prezent od Świętego Mikołaja.

 • aktywnie promujemy rodzicielstwo zastępcze

 • poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych i wspieramy ich

 • prowadzimy doradztwo i poszukujemy rozwiązań zgłaszanych problemów

Z dumą chcemy się też pochwalić, że pomimo pandemii udało nam się wykorzystać na maksa miniony 2021 rok. Jak? Przeczytajcie sami.

 

Z całością naszych działań możesz zapoznać się na naszym Facebooku i Instagramie.

Cel szczegółowy - Podaruj Wakacje Dzieciom

W 2017 roku podjęliśmy współpracę z Fundacją Art Of Living, która prowadzi kolonie dla dzieci w Centrum Promocji Zdrowia Taraska. W wyniku naszej współpracy już od 2017 możecie przekazywać 1,5% swojego podatku na cel szczegółowy, jakim jest dofinansowanie kolonii dla dzieci. Pomimo pandemii w 2021 roku m.in. dzięki dofinansowaniu z 1,5% udało nam się wysłać na kolonie do Taraski 21 dzieci, a w 2020 było ich 27

Dlaczego kolonie w Tarasce są tak wartościowe?

 

- dzieci je uwielbiają!

- dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują... dziecięcej beztroski i chwil, w których mogą się zapomnieć

- kolonie w Tarasce uczą dzieci jak radzić sobie ze stresem, panować nad emocjami, budują poczucie własnej wartości 

Wystarczy, że rozliczając PIT za 2022 r. w rubryce "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)"  wpiszesz KRS 0000495960, a w rubryce PIT "INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE"  wpiszesz "PODARUJ WAKACJE DZIECIOM".

Chcesz podarować dzieciom niezapomniane wakacyjne wspomnienia, ale też umożliwić im pracę nad sobą?

Przekaż 1,5% podatku!

Przekaż

1,5%

podatku naszej Fundacji

KRS0000495960

bottom of page