top of page
Rodzina_zastepcza_FB_pl.jpg

Organizatorzy konferencji:  Uniwersytet SWPS i Dolnośląską Fundację na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina” oraz we współpracy z Fundacją PozyTYwka.

Ogólnopolska konferencja naukowa na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego pt. „Rodzina Zastępcza w systemie wsparcia” odbędzie się w dniach 21-22 marca 2024r. w siedzibie Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Cel konferencji:

 

 

Celem konferencji jest spotkanie i dialog różnych środowisk zajmujących się pieczą zastępczą – badaczy, dydaktyków, praktyków. Spotkanie to stanowi okazję do poznania i diagnozy problemów wyłaniających się w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej.

W ramach tegorocznych dwudniowych obrad planujemy poruszyć między innymi zagadnienia związane z uwarunkowaniami prawnymi organizacji i funkcjonowania systemu pieczy zastępczej, formami wsparcia rodziców zastępczych oraz ochroną dobra dziecka pozostającego pod ich opieką. Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie naukowej refleksji nad pieczą zastępczą. Drugi dzień będzie miał wymiar praktyczny, wypełnią go warsztaty i panele dyskusyjne, w ramach których poruszane będą zagadnienia związane z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym, omawianiem wad i zalet obecnego systemu wsparcia oraz kierunków jego rozwoju.

Więcej informacji o konferencji i agenda: tutaj

Rejestracja na konferencję: tutaj

bottom of page