Konferencja 2018

11 kwietnia 2018 roku w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu zroganizowaliśmy Ogólnopolska konferencja naukowa na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego „Rodzinna piecza zastępcza w perspektywie XXI wieku -  szanse, zagrożenia, wsparcie”.

Celem Konferencji było spotkanie i dialog różnych środowisk zajmujących się pieczą zastępczą – badaczy, dydaktyków, praktyków. Spotkanie to stanowił okazję do poznania i diagnozy problemów wyłaniających się w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej.

Adresatami Konferencji byli przedstawiciele świata nauki: socjologowie, politycy społeczni, ekonomiści, pedagodzy, specjaliści z zakresu pracy z dziećmi, przedstawiciele rządu (Ministerstwa Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Dziecka), samorządowi (Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Wrocławia, starostwa powiatowe i organizatorzy pieczy zastępczej), przedstawiciele sądownictwa, rodzice zastępczy, organizacje pozarządowe,

w tym członkowie Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, kandydaci na rodziny zastępcze i inne osoby związane i/lub zainteresowane tematem rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego, w tym różni specjaliści.

Organizatorzy:

Partnerzy:

Patronaty honorowe:

Prezentacje z Konferencji:

Sprawozdanie z Konferencji 2018:

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon