top of page

9 listopada - Światowy Dzień Adopcji

Dzisiaj 9 listopada, czyli Światowy Dzień Adopcji. Z tej okazji chcemy pogratulować wszystkim rodzicom, którzy podjęli Tę Ważną Decyzję i postanowili wywrócić swój świat do góry nogami. Życzymy Wam cierpliwości i wytrwałości oraz jak najmniej chwil zwątpienia. Pamiętajcie, że bez względu na wszystko, podjęliście dobrą decyzję i jesteście ŚWIETNYMI rodzicami.Ponieważ wciąż wiele osób myli rodziny adopcyjne z rodzinami zastępczymi lub używa tych pojęć jak synonimy, z okazji Światowego Dnia Adopcji, pragniemy przypomnieć tych kilka różnic:


1. Stworzenie rodziny adopcyjnej to decyzja na całe życie, natomiast rodzina zastępcza to tymczasowa forma pomocy dzieciom, których rodzice w danym momencie życia nie są w stanie sprawować nad nimi należytej opieki.


2. Dziecko może trafić do adopcji tylko wtedy, gdy jego rodzice zostaną pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy wyrażą przed sądem zgodę na adopcję. Oznacza to jednocześnie, że prawa rodzicielskie są w pełni przeniesione na rodziców adopcyjnych.

Z kolei w przypadku rodziny zastępczej rodzice biologiczni wciąż mogą posiadać prawa rodzicielskie, lecz są one ograniczone na czas pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Warto dodać, że dziecko trafia do rodziny zastępczej po to, aby w tym czasie rodzice biologiczni mieli możliwość pozbyć się problemów, które w danym momencie uniemożliwiają im należytą opiekę nad dzieckiem (np. uzależnienie alkoholowe).


3. Rodzina adopcyjna nie utrzymuje kontaktów z rodzicami biologicznymi dziecka, natomiast rodzina zastępcza jest zobligowana do umożliwiania dziecku spotkań i kontaktów z jego rodzicami biologicznymi (bazując przy tym na dobru dziecka).


4. Rodzinie adopcyjnej nie przysługują żadne środki z tytułu adopcji. Mają natomiast prawo do korzystania ze świadczeń rodzinnych jak każda inna rodzina. Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną.


5. Rodzina adopcyjna to "zwykła" rodzina, która samodzielnie decyduje o swoim losie. Rodzina zastępcza ściśle współpracuje z koordynatorem, który wyznaczony jest przez organizatora pieczy zastępczej.


Warto wspomnieć, że często rodziny zastępcze zostają finalnie rodzinami adopcyjnymi dla swoich dzieci.
13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page