top of page

Wsparcie dla rodzin zastępczych

Rodziny zastępcze opiekują się również dziećmi, które nie potrafią dostosować się społecznie, sprawiają problemy wychowawcze, mają poważne zaległości w szkole lub po prostu trochę gorzej się uczą. Takie sytuacje są konsekwencją wcześniejszych zaniedbań w rodzinie biologicznej, ale niezależnie od skali problemu rodzice zastępczy nie zostają z tym sami i mogą liczyć na wsparcie.

Wsparcie specjalistyczne

Organizator pieczy zastępczej zobowiązany jest umożliwić rodzinie zastępczej uzyskanie porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innej poradni specjalistycznej a także terapii.

Pomoc koordynatora rodziny

•     udzielanie pomocy w realizacji zadań pieczy zastępczej,

•     przygotowanie (we współpracy z asystentem rodziny i rodziną

      zastępczą) planu pomocy dziecku przebywającemu w rodzinie,

•     pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

•     zapewnianie specjalistycznej pomocy dla dzieci, psychologicznej,

       reedukacyjnej i rehabilitacyjnej

Wsparcie wolontariuszy

Osoby te pomagają dzieciom w nauce, niekiedy organizują im wolny czas, wycieczki, uczą dzieci grać na instrumentach itd. Dzięki pomocy wolontariuszy rodzice mogą mieć w ciągu dnia chwilę odpoczynku.

W przypadku rodzin zawodowych i niezawodowych możliwe jest wsparcie ze strony osoby zatrudnionej do pomocy. Może mieć to miejsce,  gdy w rodzinie przebywa więcej niż 3 dzieci i rodzina zastępcza złożyła o to wniosek.

Gdzie rodziny zastępcze mogą szukać dodatkowego wsparcia?

Organizator pieczy zastępczej oferuje  rodzinom wyżej wspomnianą pomoc, ale nie jest to jedyne wyjście. Warto poszukać dodatkowych możliwości, których przykłady znajdziesz poniżej

 

Stowarzyszenia i fundacje

Warto sprawdzić, czy w najbliższej okolicy znajduje na rzecz rodzin zastępczych. Wspólnie spędzany czas, wolontariusze, wymienianie się doświadczeniem,  ale przede wszystkim wsparcie ludzi, którzy również rozumieją blaski i cienie rodzicielstwa zastępczego.

Pomoc ze strony szkoły
 

Można skorzystać z pomocy pracowników szkoły – pedagogów, psychologa lub wychowawcy klasy, do której uczęszcza dziecko. To oni obserwują zachowania dziecka pry rówieśnikach i mają doświadczenie pedagogiczne, które może być pomocne.

Inne rodziny zastępcze
 

Dobrze jest mieć kontakt z rodzinami o podobnych doświadczeniach. Można znaleźć je w różnych fundacjach, stowarzyszeniach, a także za pomocą mediów społecznościowych. Warto wspierać się nawzajem.

Korzystanie z porad specjalistów – grup wsparcia oraz psychologów, nie jest żadną ujmą ani oznaką nie radzenia sobie. Dbanie o dobrą kondycję psychiczną (dziecka jak i własną) jest jednym z zobowiązań każdego rodzica zastępczego.

bottom of page