top of page

Zobacz animację

Jak zostać rodziną zastępczą

Poznaj drogę, którą przechodzi kandydat na rodzica zastępczego – od zainteresowania się tematem rodzin zastępczych do zostania jedną z nich.

1.
Poszukiwanie informacji

Poznaj wymagania ustawy

Sprawdź jakie przepisy obowiązują kandydatów na rodziny zastępcze i upewnij się, czy spełniasz wszystkie warunki Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Możesz także przeczytać artykuł.

Porozmawiaj z bliskimi
 

Decyzje takie jak ta nie należą do łatwych i powinny być podejmowane w zgodzie ze wszystkimi domownikami.

z dorosłymi:

z dziećmi:

Skontaktuj się z ośrodkiem
 

Organizatorami pieczy zastępczej są najczęściej instytucje takie jak MOPS czy PCPR. Znajdź ośrodek najbliżej swojej miejscowości.

2.
Kwalifikacja kandydata

Przejście wszystkich etapów nie zobowiązuje do przyjęcia dziecka. Możesz zrezygnować na każdym etapie przygotowań i wrócić do tego, jeśli poczujesz się na siłach podjąć się  wyzwania rodzicielstwa zastępczego.

Złożenie dokumentów

Złożenie odpowiednich dokumentów do Organizatora pieczy zastępczej rozpoczyna proces zakładania rodziny. Wydrukuj listę i sprawdź, czy zebrałeś wszystkie potrzebne dokumenty. Pobierz:

Ocena warunków mieszkaniowych

W tym czasie sprawdzana będzie możliwość zaspokojenia indywidualnych potrzeb związanych z rozwojem i edukacją dzieci, którymi będziesz się opiekować.

Czy jest rodzina zastępcza

Testy psychologiczne

Psycholog porozmawia z Tobą na temat tego jaka jest Twoja motywacja do zostania rodziną zastępczą i oceni Twoją predyspozycję.

Szkolenie

W czasie tego szkolenia kandydaci dowiadują się z jakimi obowiązkami i wyzwaniami wiąże się rodzicielstwo zastępcze. Trwa około 3 miesiące.

3.
Ustanowienie rodziny

Ustalenie którym dzieckiem zaopiekujesz się

Kandydaci na rodziny niespokrewnione powinni zgłosić się do Organizatora pieczy zastępczej lub Ośrodka adopcyjnego o pomoc
w celu ustalenia, którym podopiecznym się zaopiekują. Ważne jest relacja z dzieckiem i wzajemna akceptacja. 

 

Istnieje możliwość zgłoszenia się także jako wolontariusz – rodzina zaprzyjaźniona do najbliższej placówki opiekuńczo-wychowawczej (dawne DD) i rozpoczęcia współpracy, która pozwoli poznać dzieci.

Wniosek do sądu

W celu ustanowienia rodziny zastępczej należy zwrócić się do sądu cywilnego. Pomoże Ci w tym Organizator pieczy zastępczej. Potrzebne Ci będą wszystkie zebrane dotychczas dokumenty.

bottom of page