top of page
cute-children-having-fun-with-candy.jpg

Od 2014 roku pomagamy dzieciom

i rodzicom z rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzina na cyfrowym tablecie

Czym jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza to jedna z form pomocy dzieciom, które z pewnych przyczyn nie mogą przebywać pod opieką rodziców biologicznych. Ludzie, którzy nie są rodzicami dziecka, opiekują się nim, dając mu szansę na wzrastanie w warunkach zbliżonych do naturalnych.

Jak możesz pomóc dzieciom z rodzin zastępczych?

Wolontariusze-budowlane

Przekaż darowiznę lub zaangażuj swój zespół

 w ramach wolontariatu pracowniczego.

Dla firm

Lekcje taty

Korepetycje dla dzieci

Dołącz do projektu Klucz Do Jutra i pomóż dzieciom nadrobić zaległości w nauce.

kajakarze

Letnie i zimowe obozy

Przekaż darowiznę i pomóż dzieciom wyjechać na ich pierwsze letnie kolonie.

Dzięki Wam w 2023 udało nam się:

120+

udzielić porady prawnej ponad

120 osobm

200+

zaprosić na obozy letnie i zimowe ponad 200 dzieci

400+

zorganizować paczki świąteczne dla ponad 400 dzieci

Partnerzy

bottom of page