top of page

Od 2014 roku pomagamy dzieciom

z rodzinnej pieczy zastępczej.

Chcesz pomóc?

Wspieraj dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka swoim 1,5%

1-5_procent_CMYK.jpg
woman and child under umbrella

Czym jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza to jedna z form pomocy dzieciom, które z pewnych przyczyn nie mogą przebywać pod opieką rodziców biologicznych. Ludzie, którzy nie są rodzicami dziecka, opiekują się nim, dając mu szansę na wzrastanie w warunkach zbliżonych do naturalnych.

Rozwijaj swoje umiejętności i talenty, pomagając innym: dołącz do naszego zespołu wolontariuszy!

Children smiling with supplies

Pomóż dzieciom i rodzinom w potrzebie

bottom of page