top of page

Jesteśmy dla Rodzin

Na rzecz Rodzin działających w systemie pieczy zastępczej prowadzimy szereg działań, w tym m.in. zajmujemy się:

  • propagowaniem idei zakładania i prowadzenia rodzin działających w systemie pieczy zastępczej

  • rozpoznawaniem potrzeb rodzin działających w systemie pieczy zastępczej.

  • bieżącą pomocą rodzicom w codziennych potrzebach i obowiązkach

  • wsparciem telefonicznym – prowadzimy doradztwo i poszukujemy rozwiązań zgłaszanych problemów 

  • pomocą w pokonywaniu barier formalno-prawnych i administracyjnych

  • integracją Rodzin działających w systemie pieczy zastępczej, w tym, jesteśmy gotowi współorganizować z PCPR, GOPS lub MOPS spotkania w celu wymiany doświadczeń, grup wsparcia, warsztatów, wyjazdów integracyjnych, szkoleń specjalistycznych 

  • prowadzeniem Wolontariatu, w tym m.in. w zakresie współpracy z podmiotami odpowiadającymi za organizację wolontariatu oraz bezpośrednio zarządzamy pomocą wykonywaną przez wolontariuszy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Fundację Przystanek Rodzina. Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo wglądu w te dane oraz możliwość ich poprawiania. Zapewniamy, że dane nie będą udostępniane innym organizacjom/instytucjom bez Państwa zgody i wiedzy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 nr 0, poz. 1182 - tekst jednolity).

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną (RODO).

Wiadomość wysłana. Dziękujemy

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Przydatne publikacje

Screenshot 2022-01-22 at 15.26.24.png
page_1.jpg
indeks.jpeg
kodeks.jpg
IMG_E8800CFEC011-1.jpeg
d288f7_bfbe8d6301774bc8ac745577d456409b~
Screenshot 2019-12-16 at 00.53.20.png
fundacja- poradnik.png
bottom of page