O Rodzinie Zastępczej

Co to jest rodzina zastępcza?

Kiedy dzieci trafią do

rodzin zastępczych?

Jakie są rodzaje rodzin zastępczych?

Kto może tworzyć rodzinę zastępczą?

Czy rodzice zastępczy mają takie same prawa jak rodzice dzieci?

Kontakt dziecka z rodzicami biologicznymi

Wymagania dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Prawa

i obowiązki rodzica zastępczego

Kiedy rodzice zastępczy odpoczywają

Wsparcie dla rodzin zastępczych

Czy misja rodzin zastępczych się kończy?

Wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych

Czym jest rodzina zastępcza

Kto może pełnić funkcję rodzinnej pieczy zastępczej?

Dlaczego rodzina zastępcza a nie dom dziecka?

Co jest ważne przy ocenie predyspozycji rodziny zastępczej 

niespokrewnionej?

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon