Czym się zajmujemy?

 

Udzielamy codziennego wsparcia rodzinom działającym w systemie pieczy zastępczej.

 

Szczególnie mocno jesteśmy nastawienia na pomoc dzieciom, będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Staramy się wyrównywać ich życiowe szanse i przeciwdziałamy w zakresie wykluczenia społecznego.


 

  • Zajmujemy się organizacją czasu wolnego dla dzieci, w tym wakacji oraz ferii zimowych

  • Dbamy o bieżące potrzeby dzieci

  • Organizujemy opiekę medyczną

  • Pomagamy w edukacji i wychowaniu dzieci, wyszukujemy talenty oraz pomagamy w organizacji stypendiów dla dzieci szczególnie uzdolnionych

  • Organizujemy transport dzieci, w tym: do lekarzy, na terapię, na spotkania z rodzicami biologicznymi oraz na wszelkie zajęcia dodatkowe

  • Pomagamy w procesie usamodzielniania się dorastających dzieci

  • ​Organizujemy różne imprezy charytatywne dla Dzieci.